جایگزینی آجرهای منیزیایی لایه‌کاری پاتیل‌های فولادی

جایگزینی آجرهای منیزیایی لایه‌کاری پاتیل‌های فولادی با جرم‌های مونولیتیک منیزیا-گرافیت   شهرام شمس[1]، افشین رزمی2، آرزو کریمی3، حسن احمدی4 1 مشاور صنعت نسوز 2 مدیرعامل گروه صنعتی بهین  3 معاونت بازرگانی گروه صنعتی بهین 4 مدیر کارخانه گروه صنعتی بهین چکیده             جرم‌های ریختنی منیزیایی از دیرباز مورد توجه تولیدکنندگان بوده‌اند ولی به دلیل شوک‌پذیری […]

اولین نسخه تولید ول‌بلوک‌های بی‌نیاز از تعمیر گرم و مقاوم به سایش

اولین نسخه تولید ول‌بلوک‌های بی‌نیاز از تعمیر گرم و مقاوم به سایش از طریق نانو افزودنی‌های تقویت‌کننده بافت زمینه شهرام شمس[1]، افشین رزمی2، آرزو کریمی3، حسن احمدی4 1 مشاور صنعت دیرگداز 2 مدیرعامل گروه صنعتی بهین 3 معاومت بازرگانی گروه صنعتی بهین 4 مدیر کارخانه گروه صنعتی بهین چکیده            ول‌بلوک پاتیل‌های مذاب از مهم‌ترین […]